Józef Kustroń

wsteczJózef Kustroń [generał brygady; ur. 1892, zm. 1939].

Urodził się 16 października 1892r. w Stryju. Przed I wojną światową działał w paramilitarnym Związku Strzeleckim, po wybuchu wojny wstąpił do Legionów Polskich.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, pracował w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Od lipca 1920r., podczas wojny polsko-rosyjskiej kierował z ramienia Naczelnego Dowództwa przewozami wojskowego transportu kolejowego i ewakuacją kolejową na zachód.

W 1925r. awansował do stopnia pułkownika, a w 1935r. został dowódcą 21 Dywizji Piechoty Górskiej w Bielsku, z którą wziął udział w zajęciu Zaolzia [1938r.]. W czasie pobytu w Bielsku zaangażował się w działalność społeczną i narodową. W marcu 1939r. został generałem brygady.

W czasie kampanii wrześniowej dowodził 21 Dywizją Piechoty Górskiej, wchodzącą w skład - powstałej w ramach Armii "Kraków" - Grupy Operacyjnej "Bielsko". Od początku wojny 21 DPG brała udział w ciężkich walkach odwrotowych, po których znacznie osłabiona przedarła się na Lubelszczyznę, gdzie 16 września 1939r. pod Oleszycami generał zginął w walce. Został pochowany na polu bitwy; jego grób przeniesiono w 1953r. do Nowego Sącza. Został odznaczony m.in.: Orderem Virtuti Militari III, IV i V klasy, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych [trzykrotnie], Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi.
Zdjęcie:
   Władysław Steblik - Armia "Kraków" 1939
   [Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej - Warszawa 1989]