Biografie
Boruta-Spiechowicz Mieczysław [opis, zdjęcie] 
Jagmin-Sadowski Jan [opis, zdjęcie] 
Kustroń Józef [opis, zdjęcie] 
Szylling Antoni [opis, zdjęcie]