09.01.2014, Bielsko-Biała, Książnica Beskidzka

Promocja książki "Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-45.
Imielin - Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń"

        9 stycznia w Książnicy Beskidzkiej w ramach cyklu "Historyczny Czwartek", zorganizowanego przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Książnicę Beskidzką odbyło się spotkanie promocyjne książki Dominika Kasprzaka i Marcina Kasprzaka pt. "Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-45. Imielin - Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń".

Do wysłuchania przygotowanego wykładu, towarzyszącego promocji książki, oficjalnie zaprosił Dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek. Autorzy książki zaprezentowali kolejne rozdziały publikacji. Ilustrując całość wykładu mapami, fotografiami i schematami, przybliżyli kilkudziesięciu zgromadzonym słuchaczom historię linii b2 oraz charakterystykę występujących na niej obiektów. Spotkanie zakończyła seria pytań od słuchaczy. Po promocji, od autorów można było otrzymać pamiątkowy autograf wraz z dedykacją.

foto 1, 4, 6: Jacek Kachel