AKTUALNOŚCI [20.09.2005]


przed wycinką i czyszczeniem

przed czyszczeniem

po wycince i czyszczeniu