Broń biała [opisy, rysunki]

wsteczOpisy do rysunków

      [1] - lanca francuska
      [2] - szabla wz. 34
      [3] - szabla polska wz. 21 oficerska wraz z pochwąRysunki pochodzą z publikacji:
   Stanisław Komornicki, Zygmunt Bielecki, Wanda Bigoszewska, Adam Jońca - Wojsko Polskie    1939-1945, Barwa i broń
   [Wydawnictwo Interpress - Warszawa 1990; wyd. II] 

wstecz