Schron dwustrzelnicowy [opis, schematy]

wstecz


Żelbetowy schron bojowy na 2 ckm z izbą bojową na rzucie trapezu [kąt między osiami strzelnic 140 stopni].
       
[1] Zadania:
       - zwalczanie piechoty przy użyciu ckm w strzelnicach tradytorowych [istniała możliwość użycia
         w zamian rkm wz. 28];
       - prowadzenie ognia bocznego, na przedpole pozycji przed schrony sąsiadujące, z dwóch
         strzelnic;
       - bezpośrednia obrona schronów sąsiadujących;
       - ogień boczny na bliższe i dalsze przedpole;
       - uzupełnianie ogni w głównej zaporze ogniowej;
       - obrona wejścia do schronu, przy użyciu broni ręcznej;
       
[2] Uzbrojenie:
       - 2 ciężkie karabiny maszynowe Browning wz. 30 lub wz. 08;
       - 2 kbk typu Mauzer;
       
[3] Obsada:
       - dowódca schronu;
       - czterech żołnierzy do obsługi ckm;
       
[4] Zaopatrzenie:
       - amunicja [4 skrzynie];
       - żywność i woda [dostarczana na bieżąco];
       - środki sanitarne [dostarczane na bieżaco];
       - oświetlenie [naturalne, lub możliwość zastosowania lampy naftowej oraz świec];
       
[5] Konstrukcja:
       - izba bojowa na 2 ckm, o przekroju poziomym na rzucie trapezu o powierzchni 5,7 m2;
       - strzelnice główne, tradytorowe skierowane ukośnie do przedpola pod poziomym kątem 60o,
         przy rozwartości strzelnicy 3o, przy celowniku 2000 m [dla ckm wz. 08 kąt poziomy wynosił
         30o-50o]; powyższe kąty pionowe wystarczały w terenie lekko falistym, natomiast w górskim
         istniała możliwość skorygowania tych kątów i wprowadzenia odmiennych strzelnic
         [tzw. "depresyjnych"];
       - ckm ustawiano na drewnianych stołach o szerokości 90 cm; stoły mocowano do dwóch belek
         wbetonowanych w najwyższą płytę fudamentową, dla zapewnienia jego sztywności; ckm wz. 30
         ustawiano dwoma krótszymi nóżkami we wgłębieniu pod otworem strzelniczym [dłuższa nóżka
         opierała się na stole]; oś strzelnicy ustawiona była przeważnie na wysokości 60 cm nad
         poziomem gruntu; umieszczenie osi strzelnicy niżej było niebezpieczne, ponieważ jej pole
         ostrzału mogło być zasłonięte przez leje pocisków npla, zaspy snieżne lub otaczającą roślinność;        - wejście stanowił otwór 120x65 cm, próg otworu znajdował się 50 cm nad podłogą; było
         osłonięte przelotnią i zabezpieczone przeważnie drewnianymi drzwiami;
       - ogrzewanie izby bojowej zapewniał piecyk żelazny, odprowadzający dym przez otwór w tylnej
         ścianie;
       - ustęp polowy na zewnątrz;
       - obrona przed zaskoczeniem [przeszkody bierne - potykacze, zasieki] i czynne [miny
         samoczynne na przedpolu];
Opis schematu

      1 - wejście do schronu;
      2 - strzelnica obrony wejścia;
      3 - drewniany stół dla ckm;
      4 - strzelnica dla ckm;
      5 - wnęka na amunicję;
      6 - skrzynki amunicyjne;
      7 - piec;
      8 - otwór na wylot pieca grzewczego;
      9 - przelotnia;
    10 - okap;
    11 - ucho;
    12 - fundament;


Wybudowano [34] [dotyczy działów już otwartych]:

na pozycji Bielsko [13] - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 21
na pozycji Cieszyn [5] - 1, 2, 3, 4, 5
na pozycji Częstochowa [3] - 3, 4, 5
na pozycji Dziedzice [1] - 1
na pozycji Skoczów [5] - 1, 2, 3, 5, 6
na pozycji Tarnowskie Góry [4] - 1, 2, 3, 4
na pozycji Zarzecze [2] - 1, 2
 

wstecz