Schron jednostrzelnicowy bez przelotni [opis, schematy]

wstecz


Żelbetowy schron na 1 ckm z izbą bojową na rzucie prostokąta.
       
[1] Zadania:
       - zwalczanie piechoty przy użyciu ckm w strzelnicach tradytorowych [istniała możliwość użycia
         w zamian rkm wz. 28];
       - prowadzenie ognia bocznego, na przedpole pozycji przed schrony sąsiadujące, z dwóch
         strzelnic;
       - bezpośrednia obrona schronów sąsiadujących;
       - ogień boczny na bliższe i dalsze przedpole;
       - uzupełnianie ogni w głównej zaporze ogniowej;
       - obrona wejścia do schronu, przy użyciu broni ręcznej;
       
[2] Uzbrojenie:
       - 1 ciężki karabin maszynowy Browning wz. 30 lub wz. 08;
       - 2 kbk typu Mauzer;
       
[3] Obsada:
       - dowódca schronu;
       - dwóch żołnierzy do obsługi ckm;
       
[4] Zaopatrzenie:
       - amunicja [2 skrzynie];
       - żywność i woda [dostarczana na bieżąco];
       - środki sanitarne [dostarczane na bieżaco];
       - oświetlenie [naturalne, lub możliwość zastosowania lampy naftowej oraz świec];
       
[5] Konstrukcja:
       - izba bojowa na 1 ckm, o przekroju poziomym na rzucie prostokąta o powierzchni 3,42 m2;
       - strzelnica główna, tradytorowa skierowana ukośnie do przedpola pod poziomym kątem 60o,
         przy rozwartości strzelnicy 3o, przy celowniku 2000 m [dla ckm wz. 08 kąt poziomy wynosił
         30o-50o];
       - schrony jednostrzelnicowe różniły się posiadaniem przelotni lub jej brakiem; w przypadku
         braku przelotni osłonę wejścia zapewniała ścianka zakładana z kantówek drewnianych
         [przykład takiego schronu można zobaczyć na pozycji Bielsko [XVI]];
       - pozostałe parametry wyposażenia podobne jak w schronie dwustrzelnicowym;
Opis schematu

      1 - wejście do schronu;
      2 - drewniany stół dla ckm;
      3 - strzelnica dla ckm;
      4 - wnęka na amunicję;
      5 - piec;
      6 - otwór na wylot pieca grzewczego;
      7 - okap;
      8 - ucho;
      9 - fundament;
    10 - osłona wejścia z drewnianych belek;


Wybudowano [1] :

na pozycji Bielsko [1] - 16
 

wstecz