Karabin przeciwpancerny wz. 1935 [opis, rysunek]

wstecz

      Polski karabin przeciwpancerny wz. 1935 [Ur 1935, kb Ur]. Charakteryzował się dużą zdolnością przebijania, praktycznie wszystkich pancerzy pojazdów niemieckich.
      Posiadał magazynek na 3 naboje 7,92 mm. Produkowany był w Warszawie przed wojną.
Rysunek pochodzi z publikacji:
   Stanisław Komornicki, Zygmunt Bielecki, Wanda Bigoszewska, Adam Jońca - Wojsko Polskie
   1939-1945, Barwa i broń

   [Wydawnictwo Interpress - Warszawa 1990; wyd. II] 

wstecz