Ciężki karabin maszynowy Hotchkiss wz. 1925
[opis, rysunek]

wstecz

      
Francuski ciężki karabin maszynowy Hotchkiss wz. 1925, 7,92 mm.Rysunek pochodzi z publikacji:
   Stanisław Komornicki, Zygmunt Bielecki, Wanda Bigoszewska, Adam Jońca - Wojsko Polskie
   1939-1945, Barwa i broń

   [Wydawnictwo Interpress - Warszawa 1990; wyd. II] 

wstecz