Haubica 100 mm wz. 1914/19 [opis, rysunek]

wstecz

      Część haubic dla wojska zakupiona została z zakładów Skody, część produkowana była w Starachowicach i Stalowej Woli. Do wybuchu wojny zakupiono i wyprodukowano ok. 900 haubic. Niecałe 600 wzięło udział w walkach.
Rysunek pochodzi z publikacji:
   Stanisław Komornicki, Zygmunt Bielecki, Wanda Bigoszewska, Adam Jońca - Wojsko Polskie
   1939-1945, Barwa i broń

   [Wydawnictwo Interpress - Warszawa 1990; wyd. II] 

wstecz