Ciężki karabin maszynowy Browning wz. 1930
[opis, schemat, rysunek]

wstecz
sch. J. Chorzępa

      Podstawowe uzbrojenie lekkich schronów bojowych budowanych w 1939r. Produkowany na podstawie amerykańskiego pierwowzoru, z szeregiem własnych modyfikacji m.in. przystosowano ckm do polskiej amunicji 7,92 mm.
Rysunek pochodzi z publikacji:
   Stanisław Komornicki, Zygmunt Bielecki, Wanda Bigoszewska, Adam Jońca - Wojsko Polskie
   1939-1945, Barwa i broń

   [Wydawnictwo Interpress - Warszawa 1990; wyd. II] 

wstecz