Armata przeciwpancerna wz. 1936 [opis, rysunki]

wstecz

      Prace nad konstrukcją polskiej armaty przeciwpancernej, bardzo się przeciągały w przeciwieństwie do czołowych państw europejskich.
      Na przełomie 1935-36r. zdecydowano się na zamówienie w szwedzkiej firmie Bofors, 300 sztuk armat wz. 1936 oraz na zakup licencji uprawniającej do produkcji tego sprzętu w kraju.
      Produkcja armat podjęta została przez firmę Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki [SMPzA].
      Armata ppanc. wz. 1936 po wprowadzeniu drobnych zmian konstrukcyjnych, zaczęła opuszczać fabrykę na przełomie 1936-37r., natomiast już w 1938r. rozpoczęto ich eksport.
      Posiadała wiele nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, które - po sprawdzeniu w warunkach bojowych - zapewniały jej pochlebną opinię. Miała niską sylwetkę, trudną do wykrycia przez przeciwnika. Zdolna była zniszczyć każdy rodzaj niemieckiej broni pancernej w 1939r.
      Do armat wz. 1936 stosowano amunicję kalibru 37 mm.
Rysunek i tekst zaczerpnięty z publikacji:
   Andrzej Konstankiewicz, Wiesław Słupczyński - Typy broni i uzbrojenia [45] - Armata
   przeciwpancerna wz. 36

   [Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej - Warszawa 1977; wyd. I] 

wstecz