Armata 75 mm wz. 1897 [opis, rysunki]

wstecz
      W latach dwudziestych na mocy porozumienia polsko - francuskiego o pomocy wojskowej, Polska otrzymała pewną liczbę armat wz. 1897. Niestety polski przemysł nie wytwarzał tego typu armat, chociaż trwały prace nad jej konstrukcją.
      Armata wz. 1897 wykorzystywana była w I wojnie światowej. W latach międzywojennych była jednym z podstawowych typów uzbrojenia pułków artylerii lekkiej Wojska Polskiego. Zwrotna, o dużej szybkostrzelności i znakomitej celności towarzyszyła także w 1939r. polskiemu wojsku.
Rysunek i tekst zaczerpnięty z publikacji:
   Krzysztof Szczegłow - Typy broni i uzbrojenia (123) - 75 mm armata wz. 1897
   [Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej - Warszawa 1988; wyd. I] 

wstecz