Etapy budowy schronu [opis, zdjęcia]

wsteczETAPY BUDOWY

       Dla właściwej organizacji robót przy budowie schronów utworzono grupy robocze, kierowane przez saperów. Byli to: cieśle, zbrojarze i betoniarze.
       W etapie prac przygotowawczych wykonano maskowanie miejsc pod budowę obiektów, przygotowywano niezbędne elementy budowlane [pręty stalowe, drewno i kruszywo] oraz prowadzono roboty wykopowe. Prace maskujące wykonywano tymczasowo w celu przesłonięcia miejsc budowy żelbetowych schronów bojowych. Aby nieprzyjaciel nie dostrzegł zmian w krajobrazie - ścinano drzewa [głównie iglaste] i zakopywano je ponownie wokół rejonu budowy schronu, co sprawiało złudne wrażenie rosnącego zagajnika. Po wybudowaniu obiektu i stwardnieniu cementu, schron maskowany był kamieniami, ziemią, piaskiem i darnią, aby od strony wroga wyglądem przypominał nieduży pagórek.
       Prace mające na celu wzniesienie schronu rozpoczynano od wykonania wykopu na głębokość 60-80 cm. Wylewano w nim płytę fundamentową o grubości 20 cm. Po tym, do pracy przystępowali zbrojarze, którzy układali siatki zbrojeniowe. Następnie, ustawiano drewniane szalunki ścian bocznych oraz ich zbrojenia. W czasie betonowania ścian wykorzystywano drewniane pomosty, które umożliwiały wjazd taczkami z betonem na szczyt schronu. Aby dokładnie wypełnić szalunki, beton ubijano ręcznie żelaznymi ubijakami. Betonowanie stopu odbywało się w taki sam sposób. Następnie zdejmowano szalunki zewnętrze i wewnętrzne. Dalszym etapem robót wykończeniowych było zasypywanie fundamentów oraz dokładne maskowanie schronu.Zdjęcia przedstawiają kolejne etapy budowy schronu jednostrzelnicowego [tu: Armia "Modlin" i Armia "Poznań"]. W taki sam sposób, stawiane były schrony w pasie działań Armii "Kraków"[1] wylewanie fundamentów [Przedmoście Różan]


[2] gotowy fundament; widoczny kształt
późniejszego schronu [Przedmoście Koło]


[3] wylewanie betonu na ściany boczne [Przedmoście Pułtusk]


[4] przygotowanie do wylewania przelotni
oraz stropu [Przedmoście Różan]Zdjęcia pochodzą z publikacji:
   Denkschrift über die polnische Landesbefestigung
   [Berlin 1941]
 

wstecz