AKTUALNOŚCI [03.08.2007]
   "Nowy" schron w Częstochowie / Kolejny obiekt na pozycji Lubliniec?
Po przeprowadzonych przez Grupę Operacyjną "Bielsko-Biała" badaniach terenowych na pozycji częstochowskiej, udało się ustalić istnienie kolejnego nieopisywanego dotychczas polskiego schronu polowego. Ten jednostrzelnicowy obiekt znajduje się w Częstochowie przy ulicy Wodzisławskiej.

Opis i zdjęcia schronu - zobacz
-----------------------------------------------

Ciekawą informację podaje Jerzy Pelc-Piastowski w pierwszym tomie książki pt.: "Szlak Czarnych Orłów". Wspomina o budowie schronu we wsi Szklarnia [kilka kilometrów na północny-wschód od Lublińca]:

"Ponieważ teren na północ od Kochcic był lesisty i 2 kompania mogła być z tej strony oskrzydlona przez nieprzyjaciela, więc ubezpieczał ją dodatkowo pluton kolarzy ppor. rez. Mieczysława Skiby, który zajmował pozycję na wschód od północnego skraju wsi Kochcice, w małym przysiółku Szklarnia, gdzie wybudowany był również (podobno nie ukończony) betonowy schron bojowy (BSB) uzbrojony w c.k.m."

"Pluton kolarzy pod dowództwem podporucznika Mieczysława Skiby obsadził pozycję w przysiółku Szklarnia, w odległości 4 km od granicy, z zadaniem osłony północnego skrzydła batalionu, szczególnie 2 kompanii. Przed pozycją wbudowane były płoty kolczaste. Po pierwszych strzałach na granicy pluton ppor. Skiby zajął stanowiska w okopach. Kilkanaście minut później na odcinku plutonu padły pierwsze pociski artylerii ciężkiej. Jeden z ciężkich pocisków trafił w środek niewykończonego jeszcze bunkra betonowego rozbijając go doszczętnie i ogłuszając kilku żołnierzy. Pluton przez kilka godzin blokował ogniem południowy wylot lasu majątku Kochcice. Mając dwóch zabitych i czterech rannych wycofał się prawdopodobnie kilkadziesiąt minut za wcześnie odsłaniając w ten sposób drogę odwrotu 2 kompanii, na co zwrócili po wojnie uwagę niektórzy uczestnicy wydarzeń."


W innym miejscu autor pisze, że omawiany schron stał "na skraju lasu obok zabudowań Szklarni".

Wywiad wśród miejscowej ludności nie potwierdził informacji zawartych w tej publikacji.

Jerzy Pelc-Piastowski - Szlak Czarnych Orłów, Tom I [Katowice 2002]Już wkrótce na stronie dostępne będą opisy pozostałych schronów w Częstochowie i Lublińcu.